zváracie metódy, rozdelenie zvárania, zváračky, elektródy, WPS
BEZPLATNÉ informácie o zváraní pre Vás, ste spokojný s obsahom stránky?
Podporte nás ... NIČ VÁS TO NESTOJÍ. Lajknite nás, kliknite na odkaz...Ďakujeme.

Čo je to zváranie

    Zváranie všeobecne – popis zvárania

čo je to zváranieZváranie je jedným z najekonomickejších a najefektívnejších spôsobov spájania materiálu. Je to zároveň jediný spôsob ako spojiť dva a viac kusov kovu, ktoré výsledne slúžia ako jeden kus. Zváranie sa zaraďuje medzi vysoko hodnotené priemyselné procesy a zahrnuje viacero vedeckých odvetví a možností ako iné priemyselno-pracovné procesy.

   Druhy zvarových spojov a zvarov

Existuje viacej spôsobov ako urobiť zvar a zároveň existuje viacero druhov zvarov. Niektoré procesy spôsobujú elektrické výboje či iskry, kým iné nevyžadujú ani extra plameň. Zváranie je možné robiť kdekoľvek; vonku alebo vnútri, pod vodou, dokonca aj vo vesmíre.

Takmer všetko čo denne používame, je zvárané alebo vyrobené zariadením, ktoré bolo zvárané. Zvárači pomáhajú vytvárať kovové výrobky, od obyčajných kávovarov, až po obrovské mrakodrapy. Zváračov nájdeme prakticky v každej oblasti priemyslu. Výrobcovia strojov a zariadení  sa uplatňujú v poľnohospodárstve, stavebníctve, ako aj v baníctve, potravinárstve, papiernictve, atď… Opracované kovové produkty vytvárajú ďalšiu skupinu do ktorej zhŕňame tlakové nádoby, tepelné výmenníky, nádrže, montované budovy a architektonickú či dekoratívnu tvorbu.

   Zváranie v automobilovom priemysle

V oblasti zvárania sa automobilový priemysel delí do dvoch veľkých skupín:

  • výrobcovia prepravných zariadení, okrem motorových vozidiel, obsahuje stavbu lodí, lietadiel, vesmírnych lodí a železníc.
  • výrobcovia motorových vozidiel a zariadení, obsahuje výrobcov automobilov, kamiónov, autobusov, či iných podobných zariadení.

   Zváranie v priemysle

V oblastí baníctva a plynárenského priemyslu je práca zváračov sústredená do oblasti vŕtania, či ťažby a s nimi spojených zariadení.

   Opravy zvarov

Malá skupina zváračov sa zameriava na opravy. Táto skupina je sústredená na údržbu a opravy automobilov alebo sa vzťahuje na zváranie vykonávané na priemyselných či elektrických zariadeniach hlavne pri ich opotrebení.

   Umelecké zváranie

Pravdepodobne najmenšiu skupinu zváračov tvoria umelci, sochári a kováči (umelecké kováčstvo).  Práve táto skupina vytvára diela, ktoré nám potom slúžia na skrášlenie verejných priestranstiev v mestách či ich okolí.

Zváranie tiež napomáha ochrane životného prostredia, pretože pomocou zvárania sa vytvárajú zariadenia na kontrolu znečistenia či už vody, zeme alebo vzduchu. Použitie zvárania je prakticky neobmedzené.

oxxoxoxxo