zváracie metódy, rozdelenie zvárania, zváračky, elektródy, WPS
BEZPLATNÉ informácie o zváraní pre Vás, ste spokojný s obsahom stránky?
Podporte nás ... NIČ VÁS TO NESTOJÍ. Lajknite nás, kliknite na odkaz...Ďakujeme.

Magnetická kontrola

    Magnetická nedeštruktívna kontrola materiálov

magnetická kontrola zvarovTakéto skúšanie materiálu sa používa pri zisťovaní plošných závad ako sú trhliny, studené spoje alebo zavalcované šupiny. Tie sú umiestnené na povrchu alebo tesne pod povrchom skúšaného materiálu.

V mieste vady je nutné skúšaný predmet zmagnetizovať. To sa musí urobiť kolmo na smer zisťovaných necelistvostí. Jedným zo spôsobov je pólová magnetizácia kedy sa na koncoch alebo častiach skúšaného materiálu vytvárajú magnetické póly, a to buď natrvalo alebo na určitú dobu. Toto magnetické pole je väčšinou rozložené v pozdĺžnom smere. Druhým spôsobom je cirkulárna magnetizácia kedy sa používa magnetických účinkov elektrického poľa. Toto pole vytvára uzatvorené dráhy, ktorých roviny sú kolmé v smere elektrického prúdu.

Dostatočnosť intenzity použitého magnetického toku, vhodnosť zvolenej magnetizačnej metódy a vlastnosti magnetických suspenzií sa musia preukázať. Na to slúžia rôzne kontrolné telesá, kde sa ich zmagnetizovaním overuje zistiteľnosť chýb v rôznych hĺbkach alebo smeroch.

Pri magnetizácií rovnomerným prúdom je rovnomerne zmagnetizovaný celý prierez. To umožní i zistenie pod povrchových chýb. Nevýhodou tu je vyššia hodnota zbytkového magnetizmu, ktorý potom môže negatívne ovplyvniť životnosť ložísk alebo proces zvárania. Práve z tohto dôvodu sa po vykonaní skúšky môže vyžadovať následná demagnetizácia.

Táto skúška sa robí na zvaroch a materiáloch, výrobkoch, odliatkoch alebo výkovkov. Je možné ju robiť na montážnych pracoviskách ako aj priamo vo výrobných závodoch.

 

oxxoxoxxo