zváracie metódy, rozdelenie zvárania, zváračky, elektródy, WPS
BEZPLATNÉ informácie o zváraní pre Vás, ste spokojný s obsahom stránky?
Podporte nás ... NIČ VÁS TO NESTOJÍ. Lajknite nás, kliknite na odkaz...Ďakujeme.

Zváranie plazmou

    Plazmové zváranie

zváranie plazmouTento typ zvárania sa veľmi podobá zváraniu TIG. Odlišné je v usporiadaní horáka a fyzikálnych zvláštnostiach celého procesu. Tento proces využíva koncentráciu tepla a dynamického účinku plazmy. Výsledkom toho je zúženie elektrického oblúka, ktorý sa tvorí medzi wolfrámovou elektródou a zvarencom. Plyn plazmy sa vplyvom tepla mení na plazmu. Tá potom prúdi otvorom veľmi vysokou rýchlosťou. K ochrane kúpeľa sa potom používa sekundárny plyn, hlavne argón.

Teplo, ktoré sa pri tomto zváraní koncentruje, zaručuje hlboké natavenie základného materiálu, čiže dobré formovanie koreňa a charakteristický prierez zvaru.

V rámci tohto typu zvárania sa stretávame s tzv. zváraním kľúčovou dierkou. Kľúčovou dierkou sa nazýva otvor, kde oblúk prechádza cez materiál. Práve tento spôsob umožňuje zváranie tupých zvarov do hrúbky 8 mm a to bez úpravy zvarového úkosu a na jeden priechod. Takto sa zníži spotreba prídavného materiálu, a to až na 1/10. Ekonomický prínos tejto metódy je teda jasný.

  Výhody zvárania plazmou

Hlavnými výhodami zvárania plazmou sú malé deformácie, dobrý vzhľad zvarov, zváranie ťažko taviteľných kovov a možnosť zvárať veľmi tenké materiály. Okrem toho sa týmto spôsobom dajú zvárať zliatiny so špeciálnymi vlastnosťami a možnosť zvárať súčiastky veľmi malých rozmerov, ako sú napríklad teplotné spínače, či leteckú alebo rádiovú techniku.

   Použitie zvárania plazmou

Zváranie plazmou sa používa hlavne pri zváraní ušľachtilých materiálov a to najmä v oblasti jaderného priemyslu, chemického priemyslu, elektroniky, stavby lodí či leteckého a automobilového priemyslu.

Zvláštne postavenie má plazmové zváranie v rámci zvárania plazmových nádob a potrubných systémov v chemickom a potravinárskom priemysle. V prípade, že sa nakombinuje zvárací proces s vhodným zariadením, je možné docieliť optimálnych kvalitatívnych i ekonomických ukazovateľov.

  Nevýhody zvárania plazmou

Nevýhodou tohto typu zvárania je to, že prídavný materiál, ktorý je vo forme prášku, je najdrahšou formou prídavného materiálu, ak ho porovnáme s elektródou alebo drôtom.

oxxoxoxxo