zváracie metódy, rozdelenie zvárania, zváračky, elektródy, WPS
BEZPLATNÉ informácie o zváraní pre Vás, ste spokojný s obsahom stránky?
Podporte nás ... NIČ VÁS TO NESTOJÍ. Lajknite nás, kliknite na odkaz...Ďakujeme.

Špecifikácia zváracieho postupu 1. časť (WPS1)

    Dokumentácia pre zváranie WPS – 1. časť

Špecifikácia zváracieho postupuV angličtine táto skratka znamená Welding Procedure Specification. V slovenčine ide o špecifikáciu zváracieho procesu. Inými slovami ide o návod ako spraviť konkrétny zvarový spoj. Tento dokument je dôležitou súčasťou certifikovaných systémov riadenia kvality, či už všeobecných alebo tých ktoré sa riadia normami rady ISO 9000.

Stanovenie a schvaľovanie týchto postupov je u nás robené v súlade s Európskou normou ČSN EN 288. Neskôr sa začali nahrádzať medzinárodnými normami ČSN EN ISO 156xx. Avšak pôvodné normy stále zostávajú v platnosti. Každý WPS dokument musí byť vypracovaný v rámci formulára, ktorý je v súlade s príslušnou normou. Norma predpisuje to čo musí daný formulár obsahovať, konkrétne grafické znázornenie je potom ľubovoľné.

Postup zvárania, ktorý je dávaný do formulára, je nutné dávať ešte overiť a schváliť. Čiže len správnym vyplnením formulára ešte nie je vytvorená plnohodnotná WPS, ale len pWPS, čiže predbežná WPS. Predbežná WPS sa stane plnohodnotnou až po schválení navrhovaného postupu. Schvaľovanie sa vykonáva na základe:
– použitia certifikovaného zváracieho materiálu
– odkazu na normalizovaný postup zvárania
– pred výrobné skúšky zvárania
– skúšky postupu zvárania
– predchádzajúce skúsenosti výrobcu

O kvalifikácií postupu zvárania sa urobí záznam WPQR. Ten má formu protokolu, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje, potrebné pre kvalifikáciu pWPS.

Keď sa overuje zváraná vzorka v skúšobni, zapisujú sa do WPQR hodnoty mechanických skúšok. Avšak to len vtedy ak sú tieto skúšky úspešné. Keď sa číslo príslušnej WPQR zapíše do pôvodnej pWPS, stane sa z tejto sWPS kvalifikovaná, čiže inými slovami schválená WPS.

oxxoxoxxo