zváracie metódy, rozdelenie zvárania, zváračky, elektródy, WPS
BEZPLATNÉ informácie o zváraní pre Vás, ste spokojný s obsahom stránky?
Podporte nás ... NIČ VÁS TO NESTOJÍ. Lajknite nás, kliknite na odkaz...Ďakujeme.

Zváranie MAG

    Zváranie metódou MAG

Jedná sa o poloaické zváranie v ochrannej atmosfére aktívneho plynu. Ten má mimo ochrannej funkcie za úlohu aj vstupovanie do chemických reakcií v zvarovej kúpeli. Ako aktívny plyn sa používajú najmä:

   Oxid uhličitý

Tento plyn je obľúbený hlavne pre jeho ľahkú dostupnosť a nízku cenu. Z hľadiska zvárania je jeho nevýhodou tvorba oxidov a karbidov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú mechanické vlastnosti zvarov, ako aj dosť vysoké napätie a veľké rozstrekovanie. Vhodný je pre zváranie nelegovaných a nízko legovaných konštrukčných ocelí. Naopak nevhodný je pre vysoko legované ocele a nerez.

   Zmes argónu a oxidu uhličitého

Používa sa v prípadoch kedy je kladený vysoký dôraz na kvalitu a produktivitu zvárania. Podiel oxidu uhličitého v tejto zmesi by mal byť do 25%, pretože pri vyššej koncentrácii by bol argón zbytočný. Používa sa hlavne pri zváraní nelegovanej a nízko legovanej ocele.

   Zmes argónu a kyslíka

V tejto zmesi by podiel kyslíka nemal prekročiť 5%. Používa sa najmä pri zváraní vysoko legovanej ocele, ako aj nerez ocele.

   Zváranie kovov metódou MAG

Z hore uvedeného vyplýva, že metóda MAG je vhodná najmä pre zváranie ocele, a to vďaka použitému aktívnemu plynu. Je možné použiť aj viaczložkovú zmes plynu, ktorá však bude na báze argónu. Takáto zmes sa používa pre špeciálne účely, aizované alebo robotizované zváranie, či zváranie s menšími emisiami škodlivín.

   Výhoda zvárania MAG

Výhodou je pomerne vysoká produktivita, adaptabilnosť, zváranie vo všetkých polohách a možnosť aizácie.

   Nevýhoda zvárania MAG

Za nevýhodu sa považuje neustály prívod atmosféry, náchylnosť na tvorbu chýb a to hlavne prievarov a problémy spojené s požiadavkami na aizáciu.

oxxoxoxxo