zváracie metódy, rozdelenie zvárania, zváračky, elektródy, WPS
BEZPLATNÉ informácie o zváraní pre Vás, ste spokojný s obsahom stránky?
Podporte nás ... NIČ VÁS TO NESTOJÍ. Lajknite nás, kliknite na odkaz...Ďakujeme.

Vizuálna kontrola

    Nedeštruktívna kontrola zvarov – vizuálna (zraková)

vizuálna kontrola procesu zváraniaTáto metóda je jednou z najjednoduchších, ktorá spočíva vo vizuálnej kontrole povrchu materiálov, zvarov, odliatkov, výrobkov alebo výkovkov.

Základom tejto metódy sú znalosti pracovníka, ktorý kontrolu vykonáva, o problematike kontrolovaného objektu, o predpokladaných vadách a ich možných polohách. Nutnosťou je aj znalosť meracích techník pre zistenie parametrov závad a znalosti pre hodnotenie nálezov.

   Priama kontrola

Pri priamej kontrole sa skúšaný povrch prezerá len okom či lupou, zrkadielkom, mikroskopom, zvarovou mierkou Cambridge, atď..

   Neriama kontrola

sa robí pomocou optických zariadení ako sú endoskopy a svetelné vlákna. Ohybné endoskopy bývajú vybavené možnosťou diaľkového ovládania pohybu koncovej časti pre ľahšie zavádzanie. Nevýhodou je rastrovanie obrazu, ktoré je spôsobené použitím obmedzeného počtu vlákien. Je možné ho eliminovať iba použitím kvalitných a moderných fibroskopov. Orientácia v priestore vyžaduje skúsenú obsluhu.

Vizuálna kontrola sa používa na zisťovanie povrchových necelistvostí ako sú trhliny, korózia a pórovitosť; porušenie prvkov oceľových konštrukcií.

Táto kontrola sa používa pre hodnotenie charakteru, druhu a rozsahu týchto vád. Jej prostredníctvom sa tiež overuje splnenie podmienok predpísaných pre úpravu povrchov pri následných nedeštruktívnych skúškach.

 

oxxoxoxxo