zváracie metódy, rozdelenie zvárania, zváračky, elektródy, WPS
BEZPLATNÉ informácie o zváraní pre Vás, ste spokojný s obsahom stránky?
Podporte nás ... NIČ VÁS TO NESTOJÍ. Lajknite nás, kliknite na odkaz...Ďakujeme.

Ako správne zvárať

    Ako správne zvárať – postup pri zváraní

Činnosti pred zváraním, v priebehu zvárania a po skončení stanovujú jeho priebeh. Určuje sa metóda zvárania, materiál, ktorý je základný, prídavný a pomocný, slúžiaci na prípravu zváraných plôch, prehrievanie, čiže teplotu, skladbu zvarových húseníc a vrstiev zvaru, tepelné spracovanie po zváraní a tiež použité zariadenie. Každá zváracia metóda je iná, špecifická, a preto pre každý typ zvárania sa musí poveriť osoba, ktorá prejde špecifickým školením.

Pre každý typ materiálu  je iný postup zvárania, pretože každý materiál má iné vlastnosti.

   Zváranie ocele

Oceľ je materiálom, ktorý je náchylný na praskanie. Toto praskanie je spôsobované vodíkom. Rovnako často vytvára zakalené mikroštruktúry. Predhriatie tohto typu materiálu by malo byť na teplotu 200-250°C.

Popri základnom type ocele existuje aj modifikovaná oceľ, ktorá sa od štandardného typu odlišuje pridávaním prvkov ako je vanád, niób, dusík, nikel. Pomocou týchto prvkov sa obohacujú vlastnosti a vzniká tak vyššia odolnosť proti tlaku vodíka. Zlepšenie vlastnosti, či už krátkodobé alebo dlhodobé má vplyv na tvorbu nitridov.

   Zváranie nerezu

Pri zváraní nerezu je nutné brať do úvahy predovšetkým čistotu v oblasti zvaru. Tým sa obmedzí prístup prvkov, ktoré spôsobujú trhliny za tepla, ako napríklad sira. Je tiež nutné zamedziť veľkým hrúbkam stien a veľkému prehriatiu zvarovej kúpele.

Je teda nutné robiť krátke húsenice. Koreň by mal byť urobený s dostatočne veľkým prierezom aby sa zamedzilo trhlinám v pozdĺžnom smere.

   Zváranie hliníka

Zváranie hliníka, rovnako ako jeho zliatin, je možné všetkými možnými spôsobmi, od oblúkového zvárania, až po zváranie tlakom za studena. Problémom pri jeho zváraní je pórovitosť zvarov, náchylnosť na vznik tepelných trhlín v zvarových spojoch a výrazný pokles pevnosti spojov pri tvrdených liatinách.

   Zváranie liatin

Liatiny sa považujú za veľmi krehké materiály. Z tohto dôvodu sa liatiny často legujú alebo tepelne opracovávajú. O zvárateľnosti liatiny rozhoduje obsah uhlíka. Existujú typy liatin, ktoré sa zvárajú pri dodržaní určitých podmienok úplne bežne, ale sú aj také, ktoré sa zvárať nedajú, ako napríklad biela liatina.

Keď je liatina v prevádzke, často vďaka svojej pórovitosti nasiakne olejom alebo inými kvapalinami. Preto je treba tento materiál veľmi dobre pred zváraním odmastiť. Pri zváraní šedej liatiny, je nutne zvárať len v krátkych húseniciach, ihneď temovať kladivom s guľatým nosom, a ďalšiu húsenicu robíme až vo chvíli, kedy sme schopní na zvare udržať holú ruku.

oxxoxoxxo