zváracie metódy, rozdelenie zvárania, zváračky, elektródy, WPS
BEZPLATNÉ informácie o zváraní pre Vás, ste spokojný s obsahom stránky?
Podporte nás ... NIČ VÁS TO NESTOJÍ. Lajknite nás, kliknite na odkaz...Ďakujeme.

Zváranie TIG

    Zváranie metódou TIG

Touto skratkou sa označuje zváranie elektrickým oblúkom za pomoci netaviacej elektródy a ochrannej atmosféry inertného plynu. Elektrický oblúk horí medzi netaviacou sa elektródou a základným zváraným materiálom. Elektróda teda musí byť vyrobená z takého materiálu, ktorý je odolný voči veľmi vysokým teplotám. Tejto podmienke vyhovuje wolfrám, kedy je wolfrámová elektróda upnutá v hlavici TIG horáka pomocou klieštiny.  Cez ňu sa do elektródy tiež prenáša zvárací prúd. Horák je tiež opatrený hubicou cez ktorú prúdi plyn a ten vytvára inertnú ochrannú atmosféru.

Takéto zváranie je možné robiť buď roztavením a zliatím základným materiálov alebo pomocou pridania prídavného materiálu, ktorý má podobné zloženie ako základný materiál. TIG zváranie je možné robiť ručne, polo aizovane, či roboticky.

   Výhoda zvárania TIG

Najväčšou výhodou tohto typu zvárania je výborná kontrola nad zvarovou kúpeľou. Jedná sa teda o veľmi precíznu metódu. Zvárať je možné aj bez prídavného materiálu. Táto metóda zvárania zaručuje 100% zhodu zváraného kovu a základného materiálu. Dobrou vlastnosťou TIG zvárania je aj tvarovanie zvarovej húsenice na povrchu ako aj koreni a tiež dobré operatívne vlastnosti TIG v rôznych polohách.

Zvárať touto metódou je možné aj veľmi tenké materiály a to z dôvodu použitia malých prúdov. V extrémnych prípadoch je možné použitie špeciálnych zdrojov a horákov a tak sa dajú zvárať aj kovové fólie či šperky.

    Nevýhoda zvárania TIG

Nevýhodou tejto metódy zvárania je technická náročnosť na zariadenie, hlavne pri zváraní striedavým prúdom. Takéto zariadenie je potom aj ekonomicky nákladnejšie. Ďalšou nevýhodou je aj nízka produktivita. Najmä pri ručnom zváraní je táto metóda veľmi pomalá, a to kvôli precíznosti, ktorá je na druhej strane jeho najväčšou výhodou.

    Použitie zvárania kovov metódou TIG

Zváranie TIG sa používa pri náročnom zváraní koreňových vrstiev potrubia, pri zváraní trubiek kotlov v rámci energetického priemyslu, pri tvarovou zložitejších konštrukciách, zábradliach, rebríkoch či kovovom nábytku, kedy je dôraz kladený na jeho dekoratívnosť. Táto metóda zvárania sa využíva aj pri špeciálnych materiáloch.

oxxoxoxxo